Passe a vläicht grad elo fält däi Schicksal – genee däi Mann, deen s de gesicht hues d ganz Zäit un, a mat deenen däi Liewen dramatesch fir besserer ze veränneren

Passe a vläicht grad elo fält däi Schicksal – genee däi Mann, deen s de gesicht hues d ganz Zäit un, a mat deenen däi Liewen dramatesch fir besserer ze veränneren

About