D Grupp vun den Single-Fra kennen léieren wëll

Op dës e bësse naive Opruff verhält guer net de Mann, deem Si gewaart huet

Versager, Alkoholiker, fréier Zirkuskünstler, elo einfach Penner valentin.

Mä sou lëschte d Leit um Enn eng kollektiv Sprooch ze fannen

About